Intro

Intro Blog:
Perkongsian saya tentang P&P Bahasa Melayu dan Matematik. Terdapat video sesi P&P, RPH, refleksi pengajaran dan soalan-soalan dalam blog saya. Untuk senang mencari maklumat dalam blog saya, sila rujuk kepada isi kandungan sebelah kanan blog. Semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat sesuatu selepas membaca blog saya.

Wednesday, 23 November 2011

Rancangan Pengajaran Harian Matematik Tahun 2 (3)

Subject                                               : Mathematics
Class                                                  : Year 2
Enrolment                                          : 12 pupils
Date (Day)                                         : 20/05/2011 (Friday)
Time                                                   : 9:30 a.m. to 10.00 a.m.
Topic                                                  : 7 Shape and space
Learning Area                                  : 7.1 Three - dimensional shapes (3-D shapes) 
Learning Objective                          : Pupils will understand and use the vocabulary related 3-D  
                                                             shapes.
Learning Outcomes                         : At the end of the lesson, the pupils should be able to:
                                                              7.1.1 (iii) Label parts of three-dimensional shapes.
Previous Knowledge                       :  Pupils are able to Compare and sort three-
                                                              dimensional shapes according to properties.
Thinking Skills                                 : Comparing and contrasting , Making Analogies,
                                                            Making conclusion
Inculcation of values                       : hardworking, Courage, Cooperative and helpful
Teaching Aids and Materials        : 3-D Models Projector, laptop, PowerPoint ,Concentrate  
                                                            Mahjong paper, Maker pen, Worksheet, Group WorksheetPROCEDURE / TIME LOCATED


CONTENT

TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES
REMARKS
Set Induction
(3 minutes)
Introducing the concept of the label 3-D shapes with showing the 3-D models.
     1.      Teacher shows 6 types 3-D models.

     2.      Teacher asks pupils to explore the 3-D models.

     3.      Teacher guides the pupils to state out the 3-D shapes have the 3 different parts.

     4.      Teacher introduce today’s topic.
Teaching Method       
3-D Models
Thinking Skills
Comparing and contrasting
Vocabulary
Face, vertice, edge
Step 1
(7 minutes)
   


    ·         Teacher explains the parts of three-dimensional shapes.
     ·         Example:

     1.      Teacher will be introducing parts of the 3-D shapes through PowerPoint.

     2.      Teacher guides pupils’ state out all parts of 3-D shapes.

     3.      Pupils will be asked to answer the question and name the parts of 3-D shapes again.

     4.      Teacher asks pupils to label the parts all 3-D shapes.

     5.      Teacher corrects mistake of pupils.
Teaching Method       
Projector, laptop and PowerPoint
Vocabulary
Edge, face, vertices, corner,
Cube, cuboid, pyramid, sphere, cylinder, cone
Moral Values
Courage, Concentrate

Step 2
(8 minutes)
Activity (drawing diagrams)


     1.      Teacher drawing 6 types 3-D shapes picture in the blackboard.

     2.      Teacher Label a parts of 3-D shapes and asks student to learn how to label the diagrams.

     3.      Teacher clears the label of 3-D shapes and asks pupil come out and tries labelling a part of 3-D shapes in blackboard.

     4.      Teacher corrects the mistake of the pupils.

Teaching Method       
Mahjong paper, maker pen
Thinking Skills
Making Analogies

Moral Values
Cooperative and helpful

Vocabulary
Face, vertice, edge
Step 3
(10 minutes)
Group Activity (discussion)
Group Worksheet
Label a parts of 3-D shapes

     1.      Teacher begins the class activity with dividing the class into four groups

     2.      Teacher gives every group a worksheet and gives an introduction.

     3.      Teacher guides each group begin the group activity.

     4.      Every group choose a presenter do the presentation in front of the class.Vocabulary
Face, vertices, edge


Closure
(2 minutes)
Summary of the lesson (conclusion)
Worksheet
Label the parts of the shapes below.


        1.      Teacher guides student concludes the lessons.

     2.      Teacher gives the worksheet before the end of the lesson.

Teaching Method       
Worksheet

Moral Values
hardworking

Thinking Skills
Making conclusion


Refleksi


Dua Perkara yang baik tentang pengajaran


Pengajaran ini dapat memberi konsep yang mudah tentang melukis bentuk 3D dan melabel bahagian bentuk 3D
Pengajaran ini dapat membantu murid melukis dan melabel bahagian daripada bentuk 3D dengan konsep yang mudah. Melalui langkah 2, murid diarahkan melukis bentuk 3D dan melabel bahagian bentuk 3D, guru memberi konsep yang mudah kepada murid untuk membantu murid melalui aktiviti di papan hitam. Pada mulanya, guru mengajar murid cara melukis 3D di papan hitam, selepas itu, guru menerapkan konsep cara melabel bahagian bentuk 3D. Akhirnya, murid diberi peluang untuk cuba melukis dan melabel bahagian bentuk 3D di papan hitam. Guru membetulkan kesilapan murid apabila mendapati murid melakukan kesalahan.


Pegajaran ini dapat memupuk semangat kerjasama antara.murid dengan murid.
            Pengajaran daripada RPH 3 ini dapat memupuk semangat kerjasama antara murid dengan murid. Semasa murid melakukan aktiviti kumpulan di langkah 3, murid akan diarahkan melabelkan bahagian bentuk 3D. Apabila aktiviti kumpulan dijalankan, mereka akan memilih 1 ketua kumpulan, dan ketua kumpulan akan membahagikan kerja kepada ahli kumpulan masing-masing. Sebagai contoh, murid A melabel bahagian bentuk kuboid manakala murid B melabel bahagian bentuk kubus. Semua ahli kumpulan akan bekerjasama menyelesaikan tugasan melabel bentuk 3d yang diberikan dalam masa yang ditetapkan. Guru menegaskan bahawa kerjasama antara ahli kumpulan adalah sangat penting semasa aktiviti kumpulan dijalankan.


Dua Perkara yang boleh dibaiki


ABM yang digunakan haruslah lebih teknologi dan berwarna-warni
Alat Bantu Mengajar yang digunakan kurang dan tidak dapat menarik perhatian murid, ABM yang disediakan dalam pengajaran 3 ini tidak menarik dan tidak berwarna-warni, hal ini akan menyebabkan murid berasa bosan apabila belajar di dalam kelas. Oleh itu, kita harus menyediakan ABM yang lebih berwarna-warni untuk menarik perhatian murid, agar semua murid dapat menumpu perhatian semasa proses P&P dijalankan.


Aktiviti terlalu banyak masa terlalu singkat
            Masa yang dirancang pada pengajaran 3 ini terlalu singkat, kita telah merancang banyak aktiviti dalam RPH ini, oleh itu, aktiviti pengajaran haruslah dijalankan dengan secepat mungkin, dan aktivit yang makan masa panjang haruslah dikurangkan agar dapat menyelesaikan semua aktiviti dalam masa yang dijangkakan.

Cara yang boleh dibaiki
            Cara yang boleh dibaiki ialah menyediakann ABM yang lebih menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian murid, dan merancang aktiviti P&P dengan mengambilkira masa dengan tepat agar proses P&P dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Objektif yang harus disampaikan dapat dicapaikan selepas proses P&P.

No comments:

Post a Comment